Club Atlètic Espluguí

Club Atlètic Espluguí - Gaudint de l'esport i la muntanya

Butlletins

[insert_php]

$grups = array(‘Gener, febrer i març’, ‘Abril, maig i juny’, ‘Juliol, agost i setembre’, ‘Octubre, novembre i desembre’);
$butlletins = array();
$handle = opendir(‘/home/caesplugxy/www/wp-content/uploads/butlletins/’);

if ($handle) {
while (false !== ($entry = readdir($handle))) {
if( $entry == ‘.’ or $entry == ‘..’ ){ continue; }
$butlletins[$entry] = array();
}
closedir($handle);
krsort($butlletins);

foreach ($butlletins as $any => $v) {
if( $handle = opendir(‘/home/caesplugxy/www/wp-content/uploads/butlletins/’.$any.’/’) ):

$files = array();
while (false !== ($entry = readdir($handle))) {
if( $entry == ‘.’ or $entry == ‘..’ ){ continue; }
array_push($files, $entry);
}

closedir($handle);
asort($files);

$i = 0;
foreach($files as $file){
$b = new stdClass();
$b->nom = $grups[$i];
$b->numero = str_replace(‘num’, ”, substr($file, 0, 5));
$b->url = ‘https://caesplugui.cat/wp-content/uploads/butlletins/’.$any.’/’.$file;
$b->any = $any;
array_push($butlletins[$any], $b);
$i++;
}

endif;
}

}

echo ‘

‘;
foreach($butlletins as $any => $docs){
echo ‘

Butlletins del ‘.$any.’